തുരുത്തി ജുമാമസ്ജിദ് പള്ളിയിൽ വിഷു കൈനീട്ടമായി *ജീവനം നീലേശ്വരം* 500 ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നൽകി

Share

തുരുത്തി ജുമാമസ്ജിദ് പള്ളിയിൽ വിഷു കൈനീട്ടമായി *ജീവനം നീലേശ്വരം* 500 ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നൽകി. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും പ്രാദേശിക കർഷക ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ശ്രീ പി വി ദിവാകരൻ സ്വന്തമായി നടപ്പാക്കി വരുന്ന ജീവനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തുരുത്തി ജുമാ മസ്ജിദ് പള്ളിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വീടുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 500 ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ നൽകി. പ്രസ്തുത ചടങ്ങിൽ ശ്രീ നെല്ലിക്കാത്തുരുത്തി കഴകം പ്രസിഡന്റ് കെ. വി. അമ്പാടി തുരുത്തി ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി എം ടി സി റഫീഖ് ഹാജിക്ക് ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ചെറുവത്തൂർ മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് വി. കുഞ്ഞബ്ദുള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, കലാം മടക്കര എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു.

Back to Top