കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്ന് കീഴിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. 2049 ഒഴിവുകളിലേക്ക് മാർച്ച്‌ 18 വരെ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

Share

സ്റ്റാഫ്‌ സെലെക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ ഫേസ് 12 വിജ്ഞാപനം: കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്ന് കീഴിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. സ്റ്റാഫ് സെലെക്ഷൻ കമ്മിഷൻ ഇപ്പോള്‍ ഗ്രാഡ്യുയേഷൻ ലെവൽ പൊസ്റ്റ്സ്,ഹൈയർ സെക്കൻണ്ടറി ലെവൽ പൊസ്റ്റ്സ്,മെട്രിക്യുലേഷൻ ലെവൽ പൊസ്റ്റ്സ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

പത്താം ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് മൊത്തം 2049 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ജോലി നേടാം.21000 മുതൽ 89000വരെ ശമ്പളം ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  18 മാർച്ച് 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകള്‍ പരിശോധിച്ച് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത് , Reservation ഉണ്ടോ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

സ്റ്റാഫ് സെലെക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വിവിധ ഗ്രാഡ്യുയേഷൻ ലെവൽ പൊസ്റ്റ്സ്,ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി ലെവൽ ലെവൽ പൊസ്റ്റ്സ്,മെട്രിക്യുലേഷൻ ലെവൽ പൊസ്റ്റ്സ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 18 മാർച്ച് 2024 വരെ

https://ssc.gov.in/

 

Back to Top