ദുബായിൽ നടന്ന റോ ഏഷ്യൻ പവർലിഫ്റ്റിംഗ് മത്സരത്തിൽ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് സ്വർണം.

Share

പാലക്കുന്ന് :  ദുബായിൽ നടന്ന റോ ഏഷ്യൻ പവർലിഫ്റ്റിംഗ് മത്സരത്തിൽ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് സ്വർണം.

മാസ്റ്റേഴ്സ് വിഭാഗം 82.5 കിലോ കാറ്റഗറിയിൽ പ്രദീഷ് മീത്തൽ,75 കിലോയിൽ അനിൽ കുമാർ കിഴക്കുംകര, ജൂനിയർ 48 കിലോയിൽ ശ്രീഹരി മീത്തൽ എന്നിവർ ജേതാക്കളായി.മൂവരും കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശികളാണ്.

ഏഷ്യൻ പവർലിഫ്റ്റിംഗ് മത്സരത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ അനിൽകുമാർ, പ്രദീപ് മീത്തൽ, ശ്രീഹരി മീത്തൽ.

Back to Top