എൻ സി പി യുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഓഫീസ് ഒക്ടോബർ 11 ന് പി സി ചാക്കോ ഉൽഘാടനം ചെയ്യും

Share

കാഞ്ഞങ്ങാട് :എൻ സി പി യുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ പുതിയ ഓഫീസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി സി ചാക്കോ ഒക്ടോബർ 11 രാവിലെ 10 .30 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.ജില്ലയിൽ കരീം ചന്ദേര ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് ആവുകയും പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷൻ ആദ്യമായാണ് ജില്ലയിൽ വരുന്നത്.

Back to Top