നാട്ടുകാർക്ക് കൗതുകമായി ഓച്ചിറ കാളയുടെ മാതൃക, ബേക്കൽ സബ് ജില്ലാ കലോത്സവ വേദിയിൽ

Share

വെള്ളിക്കോത്ത്: മഹാകവി പി. സ്മാരക സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ബേക്കൽ സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച ഓച്ചിറ കാളയുടെ ത്രിമാന മാതൃക നാട്ടുകാർക്ക് കൗതുകമായി. വെള്ളികോത്ത് നെഹ്‌റു ബാലവേദി -സർഗ്ഗവേദി ക്ലബ്‌ പ്രവർത്തകർ ആണ് കാളയുടെ മാതൃക നിർമ്മിച്ചു സബ്ജില്ല കലോത്സവ വേദിയിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. പ്രശസ്ത കലാ സംവിധായകൻ ശശിധരൻ വെള്ളിക്കോത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലബ്‌ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരാഴ്ച്ചത്തെ നിർമ്മാണ ശ്രമഫലമായിയാണ് ഓച്ചിറ ത്രീമാന കാളയുടെ രൂപം പൂർത്തിയായത്. ബേക്കൽ സബ് ജില്ലാ കലോത്സവ വേദിയിൽ സ്ഥാപിച്ച മാതൃക കാണാൻ നിരവധി പേർ രാവിലെ തന്നെ എത്തിതുടങ്ങി.

Back to Top