മാണികോത്ത് കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടൽ അഗ്നിക്കിരയായി

Share

മാണിക്കോത്ത് :ഓല പന്തൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മാണിക്കോത്തേ ശ്രീ നാരായണ ഹോട്ടലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീ പിടിച്ചത്. ഹോട്ടലിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ്യാസ് സിലണ്ടറുകൾ ഉഗ്രസ്ഫോടനത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായി സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു

Back to Top