ജില്ലയുടെ അഭിമാനമായി സഹോദരങ്ങൾ ശ്രീനിവേദും, ശ്രീനന്ദയും

Share

ജില്ലയുടെ അഭിമാനമായി സഹോദരങ്ങൾ ശ്രീനിവേദും, ശ്രീനന്ദയും

ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ സ്‌പെക് താക്രോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി കാസറഗോഡ് ടീം അംഗമായ ദുർഗ്ഗ ഹൈയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ശ്രീനിവേദ്.എം.വിയും
എട്ടാം ക്ലാസുകാരി ശ്രീനന്ദ എം വി യും ജില്ലയ്ക്ക് അഭിമാനമായി.മാവുങ്കാൽ കാട്ടുകുളങ്ങര സ്വദേശികളായ വിജയ സാരഥിയുടേയും സരിതയുടേയും മക്കളാണ്.

Back to Top