പാക്കം കെവിആർ ക്ലബ്ബ് ജില്ലാതല മാരത്തോൺ ഓട്ടമത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു

Share

വേൾഡ് അത്‌ലറ്റിക് ഡേ യുടെ ഭാഗമായി പാക്കം കെവിആർ ക്ലബ്ബ് ജില്ലാതല മാരത്തോൺ ഓട്ടമത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് അംഗം ശ്രീ.വിജയൻ മത്സരം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.ആദർശ് കാസറഗോഡ്,ചന്ദ്രൻ പാക്കം,അരുൺ കുമാർ പാക്കം എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി. മേൽപ്പറമ്പ് സി ഐ ഉത്തംദാസ് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ശ്രീനിഷ് ടി കെ സെക്രട്ടറി നിഖിൽ എ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു

Back to Top