ഭാരത് സേവക് സമാജ് അവാർഡ് ശ്രീ ഷൈജു ചുള്ളിപ്പുറത്തിന്:

Share

ഭാരത് സേവക് സമാജ് അവാർഡ് ശ്രീ ഷൈജു ചുള്ളിപ്പുറത്തിന്:
കാസറഗോഡ്: ഭാരതസർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ ഭാരത് സേവക് സമാജ് അവാർഡിന്, ശ്രീ ഷൈജുചുള്ളിപ്പുറം അർഹനായി പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായ ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് ഡോ: പി. ജ്യോ തിമണി അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു.

Back to Top