അമ്പലത്തറ ഗുരുപുരത്തെ കെ കൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു

Share

കാഞ്ഞങ്ങാട്::-അമ്പലത്തറ ഗുരുപുരം പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപംപരേതനായഅപ്പയുടെയുംകല്യാണിയുടെയും മകൻവിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നകെ കൃഷ്ണൻഅന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ പ്രീത (വേലാശ്വരം)

മക്കൾപ്ര തുൽ,പ്രബൽ,പ്രജീന

സഹോദരങ്ങൾ

ലീല,ദാമോദരൻ,ലക്ഷ്മണ ൻ,രാജൻ,ലളിത,,പവിത്രൻ,പ്രമോദ്,പുരുഷോത്തമൻ

സഞ്ചയനം ഞായറാഴ്ച്ച

 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

9947199449

Back to Top