മരക്കാപ്പ് കടപ്പുറം ഒരുമ ചാരിറ്റി ഒഴിഞ്ഞവളപ്പിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന സ്നേഹവീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറി

Share

മരക്കാപ്പ് കടപ്പുറം ഒരുമ ചാരിറ്റി ഒഴിഞ്ഞവളപ്പിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന സ്നേഹവീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറി…ചടങ്ങിൽ രക്ഷാധികരി മുഹമ്മദ്‌ കുഞ്ഞി മാസ്റ്റർ ആദ്ധ്യക്ഷ നും പ്രസിഡന്റ് സായി ദാസ് സ്വാഗതം പറയുകയും സെക്രട്ടറി മുരളീധരൻ കൊട്ട്രച്ചാൽ ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തുകയും ഷാനിദ് നന്ദിയും അറിയിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഒരുമ പ്രവർത്തകർ ആയ ജനറൽ കൺവീനർ അഹമ്മദ്‌ അൽസഫ അഷറഫ് ചീനമടത് നരേന്ദ്രൻ വേലു കോത് മുഹമ്മദ്‌ കുഞ്ഞി,ഷാഫി സിയരാത്തിങ്കര,കാസിം, ബഷീർ സുരേന്ദ്രൻ..സുഹൈൽ ഓർച്ച,സതീശൻ മൂലയിൽ.പുഷ്പരാജ് മുബാറക് കൊട്രച്ചാൽ.പ്രജിത്, MT ബാലൻ…Ov പ്രതീപ്.ഹമീദ്. E

K. K.ശിഹാബ് ഖത്തർ ഹസ്സൈനാർ ഖത്തർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുകയും ചയ്തു

Back to Top