ദുർഗാ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി അന്തർ സംസ്ഥാനവോളിബോൾ15ന്

Share

കാഞ്ഞങ്ങാട് ;-പഠനത്തോടൊപ്പംകലാകായിക മേഖലയിലുംസംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നായദുർഗ ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂൾ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം 15ന് അന്തർ സംസ്ഥാനഏകദിന ഫ്ലഡ് ലിറ്റ് വോളീ ഫെസ്റ്റ് 2023 നടത്തുന്നുദേശീയ തലത്തിലെയും സംസ്ഥാനതലത്തിലെയുംമികച്ച താരങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച6ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്

.ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫിക്സച്ചർ പ്രകാശനം നടന്നു

കാഞ്ഞങ്ങാട് ഐ പി കെ.പി ഷൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.. കെ.പി മോഹനൻഅധ്യക്ഷതാവഹിച്ചു.നഗരസഭാ കൗൺസിലർ സുജിത്ത് നെല്ലിക്കാട്ട് , കെ.വിജയകൃഷ്ണൻ അജയകുമാർ നെല്ലിക്കാട്ട് എന്നിവർസംസാരിച്ചു

Back to Top