കാട്ടുകുളങ്ങര കിഴക്ക് വീട്ടിൽ പത്മിനി അന്തരിച്ചു

Share

മാവുങ്കാൽ കാട്ടുകുളങ്ങര പത്മിനി അന്തരിച്ചു.(40)

ഭർത്താവ് സുരേഷ് മകൾ സ്വാതിക.

അമ്മ രാധ മൂലക്ക്.

സോഡിയവും ബ്ലഡ്‌ പ്രഷറും കൂടിയാണ് മരണപെട്ടത്..

 

Back to Top