സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകകൂട്ടായ്മ യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനംനടത്തി

Share

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകകൂട്ടായ്മ

യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനംനടത്തി

കാഞ്ഞങ്ങാട്:-കാസർഗോഡ് ജില്ലസാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപക കൂട്ടായ്മയായ ഗാലക്സിവിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കുള്ളയാത്രയപ്പ് സമ്മേളനം നടത്തി.

കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒറിക്സ് വില്ലേജിൽ നടന്നസമ്മേളനംകാസർഗോഡ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ എൻ. നന്ദികേശൻഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ടി.പി. ബാലാദേവി കെ.എ.എസ്മുഖ്യ അതിഥിയായി. സത്യൻ കൊവ്വൽ വീട്ടിൽഅധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

എൻ.അജയകുമാർ, പി.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, ടി.കുഞ്ഞബ്ദുള്ള, പി.വി. നന്ദികേശൻ, എ. സുധ, എം.ശംഭു നമ്പൂതിരി, പി എം. ലത, വി.ഗായത്രി, എൻ.ശുഭ, സി.എച്ച്. ഗൗരീശ, സി.കെ. സുരേന്ദ്ര, ബി. അമീത, കെ.എം. കനകം എന്നി13 പേർക്കാണ് യാത്രയയപ്പ് നൽകിയത്.

പി. എസ്.അനിൽകുമാർ,സ്വാഗതവുംമനീഷ് ബാബു നന്ദിയും പറഞ്ഞു

 

ജില്ല ഹൈസ്ക്കുൾ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര അധ്യാപക കൂട്ടായ്മ ഗാലക്സി നടത്തിയ യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽപങ്കെടുത്തവർവിശിഷ്ടാതിഥികളോടൊപ്പം

Back to Top