സിപിഐഎംഅജാനൂർഫസ്റ്റ്ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി കെ പി ബാലൻ അനുസ്മരണം നടത്തി

Share

 

കാഞ്ഞങ്ങാട്:-അജാനൂർ,നോർത്ത് കോട്ടച്ചേരിതുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനംപടുത്തുയർത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുകയുംസാമൂഹ്യ സംസ്കാരിക മേഖലയിൽവ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തസിപിഐഎംമുൻഅജാനൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി,ബീഡി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ,നേതാവ്,സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ കെ.പി.ബാലന്റെരണ്ടാം ചരമ അനുസ്മരണ ദിനംസിപിഐഎം അജാനൂർ ഫസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി.

നോർത്ത് കോട്ടച്ചേരിയിൽ നടന്ന അനുസ്മരണയോഗംജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി. പി.പി.മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം. വി.രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.കാഞ്ഞങ്ങാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ.രാജ്മോഹൻഅനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. എം. പൊക്ലൻ,മൂലക്കണ്ടം പ്രഭാകരൻ,ദേവി രവീന്ദ്രൻ,ശിവജി വെള്ളിക്കോത്ത്,എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. എം.സുനിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു

Back to Top