മെഗാ പൂരക്കളി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം 2024 മാർച്ച് 10 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ ടൗൺഹാളിൽ

Share

 

കേരള പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമി കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖല കമ്മിറ്റി ഉദുമ, നീലേശ്വരം, ചെറുവത്തൂർ എന്നീ മേഖലാ കമ്മിറ്റികളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഒരു മെഗാ പൂരക്കളി കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തിൽപരം പൂരക്കളി കലാകാരന്മാരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനകീയമായ ഈ നാടൻ കലാരൂപത്തെ ലിംകാ ബുക്ക് ഓഫ് റിക്കാർഡിസി ഗിന്നസ് ബുക്ക് റിക്കാർഡ്‌സ് എന്നിവയിൽ ഇടം തേടി നമ്മുടെ പുരക്കളിക്ക് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പ്രചരണവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ കലാവിരുന്ന ഒരുക്കുന്നത് എന്നതും സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കട്ടെ.

 

മെഗാ പുരക്കളിയുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ആലോചി ക്കുവാനും ഇതിനുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു യോഗം 2004 മാർച്ച് 10 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് ചേരുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ-കലാ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ, വിവിധ

ക്ഷേത്ര പ്രതിനിധികളും പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമിയുടെ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികളും മെമ്പർമാരും കലാകാരന്മാരും പങ്കെടുക്കും

Back to Top