വേലശ്വരം :സുരീലി ഉത്സവ് ‘ ആഘോഷിച്ചു.

Share

‘സുരീലി ഉത്സവ് ‘ ആഘോഷിച്ചു.

 

വേലാശ്വരം ഗവ:യു.പി. സ്കൂളിൽ ഹിന്ദി പഠനോത്സ വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സുരീലി ഉത്സവ് ആഘോഷിച്ചു. ഹിന്ദി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനം, തയ്യാറാക്കിയ പത്രികളുടെ പ്രകാശനം, ക്ലാസ്സ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള വിവിധ വ്യവഹാര രൂപങ്ങളുടെ

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം , സ്കിറ്റ്, കവിതാലാപനം, പ്രസംഗം,കഥ പറയൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ സാഹിത്യ കലാപരിപാടികളും നടന്നു.

ബേക്കൽ ബി.പി.സി. ദിലീപ് കുമാർ.കെ.എം. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് പി.വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ.വി.ശശികുമാർ, കെ.വി.രാജൻ, ഉമാദേവി, ശോഭന എൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ടി.വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി സ്വാഗതവും കുമാരി ആദിത്യ സി. രാഘവൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Back to Top