നാളെ ഞായറാഴ്ച മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം കാസറഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Share

നാളെ ഞായറാഴ്ച മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം കാസറഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

കാഞ്ഞിരോട് സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വൈദ്യുതി വിതരണം നടത്തുന്ന 220 കെ.വി. അരീക്കോട് – കാഞ്ഞിരോട് ലൈനിൽ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ 05-02-2023 മുതൽ 10-02-2023 വരെ രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

 

 

Back to Top