ഫെബ്രുവരി 1 മുതല്‍ 28 വരെ സംസ്ഥാനത്തെ റേഷന്‍ കടകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന സമയം ക്രമീകരിച്ചു.

Share

ഫെബ്രുവരി 1 മുതല്‍ 28 വരെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ റേഷന്‍ കടകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന സമയം ക്രമീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളില്‍ 1 മുതല്‍ 4 വരെയും 13 മുതല്‍ 17 വരെയും 27, 28 തീയതികളിലും രാവിലെ എട്ടു മുതല്‍ ഒരു മണിവരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഈ ജില്ലകളില്‍ ഫെബ്രുവരി 6 മുതല്‍ 11 വരെയും 20 മുതല്‍ 25 വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതല്‍ വൈകുന്നേരം ഏഴ് വരെയും പ്രവര്‍ത്തിക്കും. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് എന്ന ജില്ലകളില്‍ ഫെബ്രുവരി 6 മുതല്‍ 11 വരെയും ഫെബ്രുവരി 20 മുതല്‍ 25 വരെയും രാവിലെ എട്ടു മുതല്‍ ഒരു മണിവരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. 1 മുതല്‍ 4 വരെയും 13 മുതല്‍ 17 വരെയും ഫെബ്രുവരി 27, 28 തീയതികളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതല്‍ വൈകുന്നേരം ഏഴ് വരെയും പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഫെബ്രുവരിയില്‍ നീല കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് ഒരു അംഗത്തിന് രണ്ടു കിലോ അരി വീതവും വെള്ള കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് 10 കിലോ അരി വീതവും ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണമന്ത്രി ജി.ആര്‍. അനില്‍ അറിയിച്ചു.

 

Back to Top