പുല്ലൂർ കണ്ണാങ്കോട്ട് ഭഗവതിക്കാവിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിന കളിയാട്ടം 19, 23,24 തിയ്യതികളിൽ

Share

പുല്ലൂർ കണ്ണാങ്കോട്ട് ഭഗവതിക്കാവിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിന കളിയാട്ടം 19, 23,24 തിയ്യതികളിൽ നടക്കും. ഉത്സവത്തിന് സമാരംഭം കുറിച്ച് ജനുവരി 19-ന് കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടക്കും. ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കാവിൽ വീണ്ടുമൊരു കളിയാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നത്. 23-ന് വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽക്കും 24-ന് രാവിലെ 8.30 മുതൽക്കും തെയ്യങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തും. വിവിധങ്ങളായ അനുബന്ധ പരിപാടികളോടെയാണ് ഇത്തവണ കളിയാട്ടം നടക്കുന്നതെന്നും ആഘോഷ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു.
2023 ജനുവരി 19 വ്യാഴം വെകു 6.15ന് തിരുമുൽക്കാഴ്ച സമർപ്പണം
പുല്ലൂർ കരക്കകുണ്ട് ആൽത്തറക്കാൽ ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു

Back to Top