അജാനൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മറ്റി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ 38-ാം രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണം നടത്തി

Share

കാഞ്ഞങ്ങാട് :   അജാനൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മറ്റി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ 38-ാം രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണ യോഗം യോഗം ഡിസി.സി സെക്ടറി  പി വിസുരേഷ് ഉൽഘാടനം ചെയതു മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് കുഞ്ഞിരാമൻ എകാൽ അധ്യക്ഷ oവഹിച്ചു. എൻ വി അരവിന്ദാക്ഷൻ നായർ, പി ബാലകൃഷണൻ, രവി ന്ദ്രൻ അജാനൂർ കടപ്പുറം.ശ്രീനിവാസൻ മടിയൻ, എം വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ! ബാലകൃഷണൻത്രണ്ണോട്ട്, രാധാ കൃ ഷണൻ വി, എസ് കെ ബാലകൃഷണൻ, അനൂപ്, മാവുങ്കാൽ കുഞ്ഞികൃഷണൻ ബെള്ളിക്കോത്ത്, മോഹനൻ തണ്ണോട്ട്, എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എൻ വി ‘ബാലചന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും, രാജിവൻ ബെള്ളിക്കോത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Back to Top