കബഡി ഫെസ്റ്റ്ന് സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് തുറന്നു.*

Share

 

*കബഡി ഫെസ്റ്റ്ന് സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് തുറന്നു.

മാവുങ്കാൽ: അജാനൂർ മണ്ഡലം മുപ്പത്തിയഞ്ചാം ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്യത്തിൽ 2022 നവംബർ 26ന് കാട്ടുകുളങ്ങരയിൽ നടത്തുന്ന കബഡി ടൂർണ്ണമെൻ്റിൻ്റെ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസിൻ്റെ ഉൽഘാടനം മുൻ ഡിസിസി സെക്രട്ടറി അഡ്വ.ടി.കെ.സുധാകരൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.പി.ബാലകഷ്ൻ, കുഞ്ഞിരാമൻ എക്കാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ടൂർണ്ണമെൻറിൽ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

Back to Top