നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിനിടെ തകർന്നു. നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും റോഡ് ഉപരോധിച്ചു.

Share

നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിനിടെ തകർന്നു.
നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും റോഡ് ഉപരോധിച്ചു.

പെരിയ: ദേശീയപാതാ വികസനത്തിൽ പെരിയ എൻ.എച്ച്. ജങ്ങ്ഷനിൽ നിർമ്മാണത്തിനിടെ മേൽപ്പാലം തകർന്നത് നാടിനെ ഞെട്ടിച്ചു.
പെരിയയിൽ മുബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള മേഘ കൺട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിലംപൊത്തിയ പാലം പണിയുന്നത്. ക്ഷുഭിതരായ നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവസ്ഥലത്ത് ജനപ്രതിനിധികളും,ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തി സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് സംഭവസ്ഥലത്തെ CCTV ഫൂട്ടേജ് അടക്കം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്.5 ലധികം തൊഴിലാളികൾക്ക് സാരമായ പരിക്കുകളുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥിക നിഗമനം.

Back to Top