തൃക്കരിപ്പൂർ ശ്രീ കണ്ണമംഗലം കഴകം തട്ടിന് താഴെ കളിയാട്ടം ഡിസംബർ 7,8 തീയ്യതികളിൽ:

Share

തൃക്കരിപ്പൂർ ശ്രീ കണ്ണമംഗലം കഴകം
തട്ടിന് താഴെ കളിയാട്ടം ഡിസംബർ 7,8 തീയ്യതികളിൽ:
തൃക്കരിപ്പൂർ ശ്രീ കണ്ണമംഗലം കഴകം
തട്ടിന് താഴെ കളിയാട്ടം 2022 ഡിസംബർ 7,8 ബുധൻ, വ്യഴം എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ
നടക്കും.
ഡിസംബർ 7 ബുധൻ:
വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ കലാസന്ധ്യ(വനിതാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ )
രാത്രി 9 മണിക്ക്:
കളിയാട്ടാരംഭം
തുടർന്ന്
വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ തോറ്റങ്ങൾ
രാത്രി 12 മണി മുതൽ തൊണ്ടച്ചൻ തെയ്യം, മോന്തിക്കോലം, പൊട്ടൻ ദൈവം

ഡിസംബർ 8 വ്യാഴം:
രാവിലെ മുതൽ
രക്തചാമുണ്ഡി, അങ്കക്കുളങ്ങര ഭഗവതി, കുണ്ടോർച്ചാമുണ്ഡി, മടയിൽ ചാമുണ്ഡി, ഗുളികൻ, വിഷ്ണുമൂർത്തി എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തും.

Back to Top