പുല്ലൂർ പെരിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കേരളോത്സവം കലാമേള കാട്ടുമാടം ജവഹർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സത്യ സായി ഗ്രാമത്തിൽ നടന്നു.

Share

പുല്ലൂർ പെരിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കേരളോത്സവം കലാമേള കാട്ടുമാടം ജവഹർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സത്യ സായി ഗ്രാമത്തിൽ നടന്നു. വാർഡ് മെമ്പർ രജനിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബഹുമാന്യനായ എം പി രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പരിപാടി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ സി. കെ അരവിന്ദൻ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു. ജന സാഗരം പരിപാടിയുടെ വിജയത്തെ മാറ്റ്കൂട്ടി.
23 ഓളം ക്ലബ്ബുകൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഓവർ ഓൾ ചാമ്പ്യൻമാരായി ജവഹർ കാട്ടുമാടവും യുവശക്തി കപ്പത്തികാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനതെത്തി.

Back to Top