പ്രമുഖ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട് അലാമിപ്പള്ളിയിലെ പരേതനായ ശ്രീ.എച്ച്. വാസുദേവിന്റെ മകൻ എച്ച്. നാമദേവ അന്തരിച്ചു

Share

കാഞ്ഞങ്ങാട്: പ്രമുഖ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട് അലാമിപ്പള്ളിയിലെ പരേതനായ എച്ച്. വാസുദേവിന്റെ മകനും , മുൻ നഗരസഭാ ജീവനക്കാരനും കാസർഗോഡ് , കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭകളിൽ കോൺഗ്രസ്സ് അനുകൂല സംഘടനയായ അസോസിയേഷൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കായ് ഏറെ പ്രയത്നിച്ച എച്ച്. നാമദേവ ഹൃദയാഘാതം മൂലം അന്തരിച്ചു. സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷവും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു.

Back to Top