കേരള മഹിള ഫെഡറേഷൻ അജാനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പാലിയേറ്റീവ് നേഴ്സ് എ സമീറയെ ആദരിച്ചു

Share

ലോക വനിതാ ദിനത്തിൽ കേരള മഹിള ഫെഡറേഷൻ അജാനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വനിതകൾക്ക് ആദരവ് നൽകി

അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മാവുങ്കാൽ ആനന്ദാശ്രമത്തുള്ള എഫ് എച്ച് സി യിലും കൊളവയൽ എഫ് എച്ച് സി യിലുമായി 700 പരം പാലിയേറ്റീവ് രോഗികളെ 12 വർഷത്തോളമായി പരിചരിക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് നേഴ്സ് ആയ കൊളവയൽ ഇട്ടമ്മലിലെ എ സമീറയെ ആദരിച്ചു.

Back to Top