കാലിക്കറ്റ്, സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർമാരെ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ പുറത്താക്കി

Share

നിയമനത്തിൽ അപാകത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി കാലിക്കറ്റ്, സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർമാരെ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ പുറത്താക്കി. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും. ഇരുവരുടെയും നിയമനത്തിൽ അപാകത ഉണ്ടെന്നാണ് ഗവർണർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി നിർദേശം അനുസരിച്ച് 10 ദിവസം തീരുമാനത്തിൽ അടിയന്തിര നടപടി ഉണ്ടാകില്ല. ഇതിനിടെ വിസിമാർക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം.

ഗവർണറുടെ ഹിയറിങ്ങിന് രണ്ടുപേരും നേരിട്ട് ഹാജരായിരുന്നില്ല. ഡിജിറ്റൽ, ഓപ്പൺ വിസിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ യുജിസി അഭിപ്രായം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഹിയറിങ്ങിന് ശേഷമാണ് ഗവർണറുടെ നടപടി. ശ്രീ നാരായണ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിസി രാജിക്കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും ഗവർണർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല

Back to Top