രാവണീശ്വരംഅള്ളംകോട് ചേടിക്കണ്ടം ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ദേവസ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാദിന ഉത്സവവും ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവവും 2023 ജനുവരി 17 മുതൽ 21 വരെ നടക്കും

Share

അള്ളംകോട് ചേടിക്കണ്ടം ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ദേവസ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാദിന ഉത്സവവും ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവവും 2023 ജനുവരി 17 മുതൽ 21 വരെ നടക്കും

രാവണീശ്വരം: വാണിയംപാറ അള്ളംകോട് ചേടികണ്ടം ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ദേവസ്ഥാനത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിന ഉത്സവവും ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവവും 2023 ജനുവരി 17 മുതൽ 21 വരെ നടക്കുമെന്ന് ദേവസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
പ്രതിഷ്ഠാദിനമായ ജനുവരി 17 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മഹാപൂജയും ശേഷം ദേവസ്ഥനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. തുടർന്ന് രാത്രി 7 മണിമുതൽ ദേവസ്ഥാന പരിധിയിലെ കലാകാരി കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്ത നൃത്യങ്ങളും അരങ്ങേറും.
ജനുവരി 20 ന് വൈകിട്ട് വ്യാസേശ്വരം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ദീപവും തിരിയും കൊണ്ടുവരുന്നത്തോടെ ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും തുടർന്ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് അന്നദാനവും 11 മണിക്ക് വാണിയംപാറ ചങ്ങമ്പുഴ കലാ കായിക വേദി പ്രവർത്തകർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാമകം നാടൻപാട്ടുകളും നാട്ടുകലകളും എന്ന പരിപാടി നടക്കും. ജനുവരി 21 ന് രാവിലെ 4 മണിക്ക് വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ അഗ്നിപ്രവേശവും തുടർന്ന് ദേവസ്ഥാനത്ത് പണിപൂർത്തീകരിച്ച മേൽമാടിന്റെ സമർപ്പണവും നടക്കും

Back to Top