മൊട്ടംചിറ ശ്രീ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവം – നാൾമരം മുറിച്ചു

Share

പൂച്ചക്കാട് : മൊട്ടംചിറ ശ്രീ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് നാൾമരം മുറിച്ചു. കിഴക്കേകര അടുക്കത്തിൽ കോരൻ തൊട്ടി എന്നവർ പ്രാർഥനയായി സമർപ്പിച്ച വെരിക്ക പ്ലാവാണ് ബന്തടുക്ക അപ്പു വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ കാർമികത്വത്തിൽ മുറിച്ചത്. മുറിച്ച മരതടിയും ശിഖിരങ്ങളും വാലിയക്കാർ ആർപ്പുവിളികളോടെ വാദ്യമേള അകമ്പടിയോട് കൂടി ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു.

2024 ഏപ്രിൽ 28, 29 തീയ്യതികളിലാണ് ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവം നടക്കുന്നതെന്ന് ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി ഭാരവാഹികളായ പുരുഷോത്തമൻ കല്ലടക്കെട്ട്, സുകുമാരൻ പൂച്ചക്കാട്, കെ.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

Back to Top