കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രീതി ഗവർണ്ണറോടല്ല മറിച്ച് ജനങ്ങളോടാണെന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്ന LDF പ്രതിഷേധറാലിയിൽ ശൈലജ ടീച്ചർ:

Share

കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രീതി ഗവർണ്ണറോടല്ല മറിച്ച് ജനങ്ങളോടാണെന്ന് ശൈലജ ടീച്ചർ:

കാഞ്ഞങ്ങാട്: കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രീതി ഗവർണ്ണറോടല്ല മറിച്ച് ജനങ്ങളോടാണെന്ന് ശൈലജ ടീച്ചർ
കേരള ഗവർണറുടെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ഇടപെടലുകൾക്കെതിരെ LDF സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധറാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശൈലജ ടീച്ചർ എം എൽ എ.പുതിയക്കോട്ട മാന്തോപ്പ് മൈതാനത്ത് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധറാലി നോർത്ത് കോട്ടച്ചേരിയിൽ പ്രതിഷേധറാലിവേദിയിൽ സമാപിച്ചു. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാടിനെ ഇളക്കിമറിച്ച പ്രകടനം കാഞ്ഞങ്ങാട് പട്ടണത്തെ സ്തം ഭിപ്പിച്ചു.

Back to Top