പൂച്ചക്കാട് അംഗൻവാടിയിൽ ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു

Share

പൂച്ചക്കാട്:പൂച്ചക്കാട് അംഗൻവാടിയിൽ ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു. മധുര പായസവിതരണം, ചിത്രരചന, കുട്ടികളുടെ കായിക പരിപാടികൾ നടന്നു. പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌ നാസ്നീൻ വഹാബ്, പൂച്ചക്കാട് അംഗൻവാടി ടീച്ചർ രാജേശ്വരി, സീമ എം തുടങ്ങി രക്ഷിതാക്കൾ, ക്ലബ്‌ പ്രവർത്തകകർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു

Back to Top