കല്യാൺ റോഡ്ല്യാൺ റോഡ്ശ്രീ കൊറഗ ജ്ജൻ ദേവസ്ഥാനത്ത് 2023 ഫെബ്രവരി 28 നു നടക്കുന്ന കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തോടു അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം പൂരക്കളി പണിക്കരും സംസ്കൃത പണ്ഡിതനുമായ പി .ദാമോധരപണിക്കർ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു

Share

 

കല്യാൺ റോഡ്ല്യാൺ റോഡ്ശ്രീ കൊറഗ ജ്ജൻ ദേവസ്ഥാനത്ത് 2023 ഫെബ്രവരി 28 നു നടക്കുന്ന കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തോടു അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം പൂരക്കളി പണിക്കരും സംസ്കൃത പണ്ഡിതനുമായ പി .ദാമോധരപണിക്കർ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു

 

. ക്ഷേത്ര പ്രസിഡണ്ട് , ശാസ്ത നാരായണൻ അദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. അരവിന്ദൻ നെല്ലിത്തറ, ബാലകൃഷ്ണ ഗുരുസ്വാമി, ഭാനുമതി ടീച്ചർ, കുമാരി ബാലൻ, ദിനേശൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ചടങ്ങിൽ വെച്ച്ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരത്തിനുള്ള തുക ഭാനുമതി ടീച്ചർ അരവിന്ദൻ നെല്ലിത്തറയ്ക്ക് കൈമാറി. ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി അരവിന്ദൻ നെല്ലിത്തറയും കൺവീനറായി ശിവൻ ശിവശക്തിയെയും സാമ്പത്തിക ചെയർമാനായി ചന്ദ്രൻ മരുതോടെ നെയും യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തി. ക്ഷേത്ര സെക്രട്ടറി ഭരതൻ കല്യാൺ റോഡ് സ്വാഗതവും ഷിജു തട്ടിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു

Back to Top