ചേറ്റുകുണ്ട്, ചിത്താരി കടപ്പുറം ശ്രീ അയ്യപ്പ ഭജനമന്ദിരം പ്രതിഷ്ഠാദിന ഉത്സവം 2022 ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി ബുധനാഴ്ച നടക്കും.

Share

ചേറ്റുകുണ്ട്:  ചിത്താരി കടപ്പുറം ശ്രീ അയ്യപ്പ ഭജനമന്ദിരം പ്രതിഷ്ഠാദിന ഉത്സവം 2022 ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി ബുധനാഴ്ച നടക്കും.
വാരിക്കാട്ട് ഇല്ലത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ തായർ എന്നിവരുടെ മഹനീയ കാർമ്മികത്വത്തിൽ രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് ഗണപതി ഹോമം കളരി ഭഗവതി ആഞ്ജനേയ മഠം ചിത്താരി കടപ്പുറം നടത്തുന്ന ഭജന, കാളിക ഭജന സംഘം കളനാടിന്റെ ഭജന, ഓമന മുരളിയുടെ മഹനീയ കാർമികത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സർവ്വേശ്വരവിളക്ക് പൂജ, ദിനേശൻ ഗുരുസ്വാമിയുടെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ദീപാരാധനയും ഉണ്ടാകും.
ഉത്സവാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൈകൊട്ടികളികളും ഗാനമേളയും നടക്കും. അടോട്ട് മൂത്തേടത്ത് കുതിര് പഴയസ്ഥാനം ശ്രീ പാടാർക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കാരണവരായി ആചാരം കൊണ്ട ജ്യോതിഷിനെ ആദരിക്കുന്നു. ഭക്തർക്ക് ഭഗവൽ പ്രസാദമായി അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Back to Top