എസ് എഫ് ഐ അക്രമത്തിൽ പ്രതിക്ഷേധിച്ചു നാളെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിന് കെ എസ് യു ആഹ്വാനം ചെയ്തു. 

Share

സ്കൂൾ പാർലമെമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ നേരിട്ട പരാജയത്തിൽ വിറളി പൂണ്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള എസ് എഫ് ഐ – ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ  സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ കെ എസ് യു -എം എസ്  എഫ്  പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം നടത്താൻ ജില്ലാ കെ എസ് യു കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്തു

കാടങ്കോട് സ്കൂൾ , പരപ്പ സ്കൂൾ , നീലേശ്വരം രാജാസ് അടക്കമുള്ള സ്കൂളുകളിലാണ് അക്രമം നടന്നത്

എസ് എഫ് ഐ അക്രമത്തിൽ പ്രതിക്ഷേധിച്ചു നാളെ 7 /12/2023 വ്യാഴം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിന് KSU കാസർഗോഡ് ജില്ല കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്തു

 

Back to Top