കണ്ണൂർ മേഖല സഹോദയ കലോത്സവത്തിൽ ജൂനിയർ വിഭാഗം മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സിയാ പ്രകാശ്ന്.

Share

കണ്ണൂർ മേഖല സഹോദയ കലോത്സവത്തിൽ ജൂനിയർ വിഭാഗം മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സിയാ പ്രകാശ്ന്.

കണ്ണൂർ :കണ്ണൂർ മേഖല സഹോദയ കലോത്സവത്തിൽ ജൂനിയർ വിഭാഗം മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് കാഞ്ഞങ്ങാട ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരി സിയ പ്രകാശ്നു അഭിന്ദന പ്രവാഹം മോഹിനിയാട്ടത്തിനു പുറമെ ഭാരതന്ത്യ്രത്തിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമറും സിയ പ്രകാശിനു ലഭിച്ചു.
6 വർഷത്തോളമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് ലയം കലാക്ഷേത്രത്തിലെ കലാ മണ്ഡലം വനജ രാജന്റെയും , ദിവ്യയുടെയും ശിക്ഷണത്തിലാണ് ഡാൻസ് അഭ്യസിക്കുന്നത് .

അച്ഛൻ പ്രകാശൻ കെ വി (ദുബായ്) അമ്മ ദിവ്യ (ലയം കലാ ക്ഷേത്രം നൃത്താദ്ധ്യാപിക)

Back to Top