വൺമില്ല്യൻ ഗോൾ പരിശീലന പ്രചരണ പദ്ധതിക്ക് ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി.

Share

വൺമില്ല്യൻ ഗോൾ പരിശീലന പ്രചരണ പദ്ധതിക്ക് ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി

ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തും പുതിയ കായിക സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കായിക യുവജന കാര്യ ഡയറക്ടറേറ്റും സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും ചേർന്ന് വൺ മില്ല്യൺ ഗോൾ ക്യാബെയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിശീലനം നൽകും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പരിശീലന പാഠത്രമമനു സരിച്ച് ദിവസവും ഓരോ മണിക്കൂ റാണ് പരിശീലനം നൽകുക.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്നദ്ധ കായിക സംസ്ഥാടനകളെന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോട് കൂടിയാണ് വൺ മില്ല്യൻ ഗോൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് .
കാഞ്ഞങ്ങാട് പി സ്മാരക മന്ദിരത്തിന് സമീപത്തെ ഫുട്ബോൾ മേ ഫിൽ നടന്ന പരിപ്പാടി ബഹു.ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ MLA ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡണ്ട് ഹബീബ് റഹ്മാൻ അദ്ധ്യക്ഷനായി, കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി കെ.വി.സുജാത ടീച്ചർ ,മുൻ ഇൻഡ്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ എം.സുരേഷ് എന്നിവർ മുഖ്യാഥിതികളായി പങ്കെടുത്തു.

Back to Top