കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോൽസവത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് നിർവഹിച്ചു

Share

 

കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോൽസവം
2022 നവംബർ 28മുതൽ ഡിസംബർ 2 വരെ
ജി. എച്ച്.എസ്.എസ്. ചായ്യോത്ത്വെച്ച് നടക്കും .കലോത്സവത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് നിർവഹിച്ചു

Back to Top