അജാനൂർ ഗവ മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂളിൽ കേരള പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുകൾ ജനകീയ ചർച്ച സങ്കടിപ്പിച്ചു.

Share

അജാനൂർ ഗവ മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂളിൽ കേരള പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുകൾ ജനകീയ ചർച്ച സങ്കടിപ്പിച്ചു
അജാനൂർ: അജാനൂർ ഗവ മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂളിൽ കേരള പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുകൾ ജനകീയ ചർച്ച സങ്കടിപ്പിച്ചു. സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ പി ടി എ പ്രസിഡൻ്റ് ഷബീർ ഹസ്സൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീമതി ഷീബ ഉമ്മർ ചർച്ച ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും പൗരന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും ഒരു പൗരൻ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും മുതൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തേണ്ട പെരുമാറ്റ മര്യാദകൾ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ജന്മവാസനകളെ കണ്ടെത്തുവാനും അതിന് ചേരും വിധമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാനും കഴിയണം. അപ്പോൾ മാത്രമെ ഒരു സംസ്കൃതവും പരിഷ്കൃതവും ആയ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിഷയവതരണ ത്തിൽ പ്രശസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ വിച്ചന്തകൻ ശ്രീ ഹംസ പാലക്കി അഭിപ്രായപെട്ടു. കുഞ്ഞിമൊയ്തീൻ, ഹമീദ് ചേരകടത്ത്. സി സുലൈമാൻ,പി എം ഫൈസൽ, റസാഖ് കൊളവല് , ഷംസീർ , മാറിയ കുഞ്ഞി, നജ്മ തുടങ്ങിയ സ്കൂൾ ഭാരവാഹികളും രക്ഷിതാക്കളും വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രസന്ന ടീച്ചർ ചർച്ച കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഹെഡ് മിസ്റ്റ്റെസ് ബിന്ദു ടീച്ചർ സ്വാഗതവും സീനിയർ അസസ്റ്റൻ്റ് ആശ ടീച്ചർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Back to Top