കേരള മുനിസിപ്പൽ ആൻഡ് കോർപറേഷൻ സ്റ്റാഫ്‌ അസോസിയേഷൻ നീലേശ്വരം മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു.

Share

നീലേശ്വരം : കേരള മുനിസിപ്പൽ ആൻഡ് കോർപറേഷൻ സ്റ്റാഫ്‌ അസോസിയേഷൻ നീലേശ്വരം മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു. ഇ ഷജീർ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. K M C S A സെക്രട്ടറി അൻവർ സാദത്ത്, എം ഭരതൻ, എ രേഷ്മ, എം യമുന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു

Back to Top