മംഗലാപുരം എസ് സി എസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള അശോകൻ ആചാരി ആലന്തടുക്കക്ക് ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു…..

Share

ആദൂർ : സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാറഡുക്ക പഞ്ചായത്തിലെ ആദൂർ വില്ലേജിൽ ആലംന്തടുകയിൽ താമസിക്കുന്ന അശോകനു വേണ്ടിയാണ് ചികിത്സ സഹായം ഫണ്ട്‌ രൂപീകരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസക്കാലമായി ലിവർ കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖം കാരണം മംഗലാപുരം എസ് സി എസ് ആശുപത്രിയിലാണ്. ചികിത്സയ്ക്ക് വലിയ ചിലവ് ആവശ്യമായപ്പോൾ വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലേക്ക് കുടുംബം എത്തിയതോടെയാണ് നാട്ടുകാർ ഇടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്താനായി ഒരു ചികിത്സാസഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്.
ചികിത്സാ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി മുളയാറിലുള്ള യൂണിയൻ ബാങ്കിൽ പുതിയ അക്കൗണ്ട് രൂപീകരിച്ചു
അശോക എ
A/c നമ്പർ 520101033294662
IFSC : UBIN0934038
യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
മുള്ളേരിയ ബ്രാഞ്ച്

  1. Gpay Number
    അശോകൻ ആദൂർ
    9961542125
Back to Top