ചീമേനി തുറവിലെ നെല്ലൂരിൽ വാഹനാപകടം

Share

ചീമേനി തുറവിലെ നെല്ലൂരിൽ വാഹനാപകടം കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന KL60R 965 റഷീദ് എന്ന ആളുടെ സ്കൂട്ടിയും വെളിച്ചന്തോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നKL 02 AT 1709 ആൾട്ടോ കാറുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് സ്കൂട്ടി യാത്രക്കാരൻ നിസാര  പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു വേറെ ആളപായമൊന്നുമില്ല

Back to Top