നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര പാലേരെകീഴിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ദേശീയ പാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നതിനാൽ പുതിയക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ഓഫീസ് പള്ളിക്കരയിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

Share

 

നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര പാലേരെകീഴിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ദേശീയ പാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നതിനാൽ പുതിയക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ഓഫീസ് പള്ളിക്കരയിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച.

ഓഫിസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നീലേശ്വരം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൻ   ടി വി ശാന്ത നിർവഹിച്ചു. കെ. ഗംഗാധ രൻ  ആധ്യക്ഷത വഹിച്ചു  നഗരസഭാ കൗൺസിലർ മാരായ പി കുഞ്ഞിരാമൻ, പി ശ്രീജ, കെ നാരായണൻ ക്ഷേത്ര കോയ്മ ചന്ദ്രശേഖരൻ, പി കുഞ്ഞി കൃഷ്ണൻ,വി വി. രമേശൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു. പി ദിനേശൻ സ്വാഗതവും പി. സുഭാഷ് നന്ദി യും പറഞ്ഞു.

Back to Top