ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‌ലിംലീഗ് മെമ്പർഷിപ്പിന് തുടക്കമായി

Share

ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‌ലിംലീഗ് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായചെമ്പിരിക്ക 19th വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണോദ്ഘാടനം വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് മൊയ്‌ദു ഹാജി കീഴൂർ, സിഎം ഉബൈദുള്ള മൗലവിക്ക് നൽകി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു

Back to Top