പൂച്ചക്കാട് എംസി കുഞ്ഞാമുവിന്റെ മകൻ കെഎംസിസി നേതാവ് എംസി ഗഫൂർ ഹാജി അന്തരിച്ചു.

Share

പൂച്ചക്കാട് എംസി കുഞ്ഞാമുവിന്റെ മകൻ കെഎംസിസി നേതാവ് എംസി ഗഫൂർ ഹാജി അന്തരിച്ചു.

പൂച്ചക്കാട് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയിലും മദ്രസ കമ്മിറ്റിയിലും സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. കെഎംസിസി പൂച്ചക്കാട് മേഖലയുടെ രക്ഷാധികാരി കൂടിയാണ്.

ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായിരിന്നു . ഭാര്യ ഷെരീഫാ. മക്കൾ മുസാമിൽ, ഉമ്മു കുലുസു സഹോദരങ്ങൾ ഷെരീഫ്, അക്ബർ, ഉസ്മാൻ

Back to Top