കോട്ടച്ചേരി കുന്നുമ്മലിൽ ജലധാര …..

Share

കോട്ടച്ചേരി കുന്നുമ്മലിൽ ജലധാര ….

കാഞ്ഞങ്ങാട്: നഗരഹൃദയത്തിൽ മാസങ്ങളായി ജലവിതരണ പൈപ്പ് പൊട്ടി ജലമൊഴുകുന്നത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിട്ടും ഒരു കുലക്കവുമില്ല. കാഞ്ഞങ്ങാട് കുന്നുമ്മലിൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് മുന്നിലാണ് മാസങ്ങളായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ജല വിതരണ പൈപ്പ് പൊട്ടി ജലമൊഴുകുന്നത് വ്യാപാരികളും നാട്ടുകാരും അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് പരിസരവാസികൾ പറഞ്ഞു

Back to Top