തായന്നൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ്മയുടെ പ്രവാസി ഗ്രാമോത്സവം 2022 നവംബർ 20 ഞായറാഴ്ച

Share

അജ്മാൻ : തായന്നൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ്മയുടെ പ്രവാസി ഗ്രാമോത്സവം 2022 നവംബർ 20 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ വിവിധ കലാ കായിക ,വിനോദ പാരിപാടികളോട് കൂടി അജ്‌മാൻ ഹീലിയോ റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയോട് കൂടി നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

Back to Top