അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് വേൾഡ് കപ്പ് കാണാൻ സൗകര്യമൊരുക്കി മൂലക്കണം അങ്ങാടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്.

Share

മൂലക്കണ്ടം: നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ റോഡ് പണിയിലേർപ്പെട്ട കൊൽക്കത്ത സ്വദേശികൾക്കാണ് 2002 ഖത്തർ ലോകക്കപ്പ് ഫുട്ബോൾ മൽസരം സ്ക്രീനിൽ കാണാനുള്ള സൗകര്യം മൂലക്കണ്ടം അങ്ങാടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുക്കിയത് .കൊൽക്കത്ത സ്വദേശികളായ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ മൂലക്കണ്ടം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ടെൻ്റടിച്ച് താമസമാക്കിയിട്ട് ഒരു മാസത്തോളമായി ലോകമെങ്ങും ലോകക്കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആരവത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് കളി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്ന അതിഥിതൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമായാണ് അങ്ങാടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ കൂടിയായ പ്രസാദ് കെ.വി. പുതിയ ടിവി വാങ്ങിക്കുകയും കേബിൾ കണക്ഷൻ എടുത്ത് കളി കാണാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയത്. നൂറ് അത്ഥി തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ മൂലക്കണ്ടം കേന്ദ്രീകരിച്ച്മ സിക്കുന്നുണ്ട്.തൊഴിലാളികളിൽ കൂടുതലും അർജൻ്റീനയുടേയും, ബ്രസീലിൻ്റിയേയും ആരാധകരാണ് .

Back to Top