ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന കൂടാനം നീലമന തറവാട് മന്ത്രശാല കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ധനസമാഹരണ ഉൽഘാടനം നവംബർ 27 ന് ശ്രീരാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പി. നിർവ്വഹിക്കും.

Share

 

കൂടാനം നീലമന തറവാട് മന്ത്രശാല കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ധനസമാഹരണ ഉൽഘാടനം നവംബർ 27 ന് ശ്രീരാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പി. നിർവ്വഹിക്കും.

കൂടാനം: നീലമന തറവാട് മന്ത്രശാല കളിയാട്ട മഹോത്സവം 2023 ഫെബ്രുവരി 3, 4 തീയ്യതികളിൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ധന സമാഹരണ ഉദ്ഘാടനം 2022 നവംബർ 27 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് തറവാട് മന്ത്രശാല സന്നിധിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് എം.പി ശ്രീ രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

പെരിയ കൂടാനം നീലമന തറവാട് മന്ത്രശാല നീണ്ട 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം 1198 മകരം 2023 ഫെബ്രുവരി 3,4 വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടത്തുന്നതിലേക്കായി വിപുലമായ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

Back to Top