അരയി ശ്രീ ഏരത്ത് മുണ്ട്യാ ദേവലയത്തിലെ ഒന്നാം അവകാശികളായ പുതിയടത്ത് തറവാട് പുന:പ്രതിഷ്ഠാ കലശാട്ടി നോടബന്ധിച്ചു നടത്തുന്ന പുന:രുദ്ധരണത്തിന് പ്രവർത്തന ഫണ്ട് തറവാട്ടിലെമുതിർന്ന അംഗം നാരായണി തോണിക്കല്ലിൽ നിന്നും തറവാട് രക്ഷാധികാരി കെ.വി. അശോകൻ അന്തി തിരിയൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

Share

അരയി ശ്രീ ഏരത്ത് മുണ്ട്യാ ദേവലയത്തിലെ ഒന്നാം അവകാശികളായ പുതിയടത്ത് തറവാട് പുന:പ്രതിഷ്ഠാ കലശാട്ടി നോടബന്ധിച്ചു നടത്തുന്ന പുന:രുദ്ധരണത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തന ഫണ്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തറവാട്ടിലെ മുതിർന്ന അംഗമായ നാരായണി തോണിക്കല്ലിൽ നിന്നും തറവാട്ടിലെ രക്ഷാധികാരിയും അരയി ഏരത്ത് മുണ്ട്യാ ദേവാലയ അന്തിതിരിനുമായ കെ.വി അശോകൻ ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രവർത്തന ഫണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യോഗത്തിൽ തറവാട് പ്രസിഡണ്ട് പി.പി.രാജൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കലശ കാരൻ സുകുമാരൻ , തറവാട് കോർഡിനേറ്റർ രതീഷ് , ചിത്രൻ കരിയിൽ മാതൃ സമിതി പ്രസിഡണ്ട് ദീപാ സതീഷ് , സെക്രട്ടറി സൗമ്യ കരിയിൽ, ദിവ്യ ബിജു , ഏരത്ത് മുണ്ട്യാ ദേവാലയ സ്ഥാനികന്മാർ ക്ഷേത്ര പ്രസിഡണ്ട് കുട്ട്യൻ, സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ തഴത്തറ വലിയ വീട് തറവാട് പ്രസിഡണ്ട് പി.പി.രാജു , വിജയൻ മണക്കാട്ട് , കെ.കെ. കൃഷ്ണൻ കുട്ടി, സിന്ധു ദാമോദരൻ ചെർള ., മനോജ് .എൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. തറവാട് സെക്രട്ടറി എം.രഞ്ജിത്ത് സ്വാഗതവും, വൈ: പ്രസിഡണ്ട് ,സുധാകരൻ തെക്കൻ ബങ്കളം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Back to Top